nnwlublin

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

rzt
rok zolnierzy wykletych

Festiwal NNW

Wojewoda-Lubelski


Prezydent-Miasta-Lublina

 kuratorium oświaty

 

Zrealizowane-przy-pomocy-finansowej-Miasta-Lublin

klodka

Panel dyskusyjny "Nowe formy opowiadania historii"

Tomasz Panfil - (prowadzący panel)

Dariusz Walusiak – reżyser, dokumentalista, historyk. W okresie PRL redagował „Przegląd Akademicki NZS”, autor ponad 60 filmów dokumentalnych i reportaży, głównie związanych z tematyką historii najnowszej, Kresów, walk o niepodległość 1939–1989. Współpracownik Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie.

Kajetan Rajski – student II roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor książek, publicysta, dziennikarz; współpracuje z wieloma czasopismami i portalami internetowymi. Autor książek „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych” oraz „Wilczęta 2. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”.

Krzysztof Styczyński – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, uczestnik wielu międzynarodowych konferencji o tematyce historycznej, propagator współpracy międzynarodowej młodzieży, pasjonat historii i podróży.

Lech Makowiecki – poeta, kompozytor, autor tekstów i scenariuszy nawiązujących do historii, wartości patriotycznych, lider zespołu „Zayazd”. „Sformatowany na polską tradycję, kulturę i edukację młodego pokolenia przez szlachetnie rozumianą rozrywkę”.

Hubert Kuberski – historyk, dziennikarz, producent telewizyjny i filmowy, konsultant historyczny w filmach, serialach tv i dokumentach, dziennikarz miesięcznika „Mówią Wieki”