nnwlublin

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

rzt
rok zolnierzy wykletych

Festiwal NNW

Wojewoda-Lubelski


Prezydent-Miasta-Lublina

 kuratorium oświaty

 

Zrealizowane-przy-pomocy-finansowej-Miasta-Lublin

klodka

Panel "Kogo obchodzi historia - o potrzebie polityki historycznej dzisiaj"

Arkadiusz Gołębiewski – reżyser, producent oraz scenarzysta filmowy. Studiował na PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, twórca filmów dokumentalnych dotyczących powojennej historii Polski.
Pomysłodawca oraz twórca Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW. Autor projektu edukacyjnego „Nakręć dziadka komórką”, realizowanego w Polsce oraz za granicą

Jan Józef Kasprzyk (ur. 12 marca 1975 w Warszawie) – polski historyk, działacz społeczny, publicysta, samorządowiec, od 2015 r. Zastępca Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 lutego 2016 r. p.o. Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tadeusz Płużański Historyk, Specjalizuje się w powojennej historii Polski. Współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Publikuje m.in. w  "Najwyższym Czasie!", "Naszej Polsce", "Uważam Rze", "W sieci", "Do Rzeczy", "Tygodniku Solidarność", "Gazecie Polskiej Codziennie" i "Gazecie Polskiej". Objął funkcję szefa działu opinie w "Super Expressie". Jest m.in. autorem wydanej w 2011 książki "Bestie", zawierającej zapis reporterskiego śledztwa dotyczącego funkcjonariuszy stalinowskich.
Pod koniec 2013 został prezesem Fundacji „Łączka”, Zasiadł w Radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom.

Maciej Korkuć (ur. w 1968) – polski historyk, od 2001 r. pracownik Okręgowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, od 2012 r. naczelnik OBEP IPN w Krakowie.
Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tej samej uczelni obronił pracę doktorską w całości poświęconą działalności partyzantki niepodległościowej w województwie krakowskim w latach 1944-1947. Specjalizuje się w dziejach najnowszych; jest autorem książek i artykułów poświęconych problematyce dziejów Polski i Polaków w XX wieku. Adiunkt w Instytucie Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie

Tomasz Panfil (prowadzący panel)– historyk, profesor KUL, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii, współorganizator studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Historii