nnwlublin

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

rzt
rok zolnierzy wykletych

Festiwal NNW

Wojewoda-Lubelski


Prezydent-Miasta-Lublina

 kuratorium oświaty

 

Zrealizowane-przy-pomocy-finansowej-Miasta-Lublin

klodka

Panel "Polaków i Żydów problemy z historią"

Dariusz Walusiak – reżyser, dokumentalista, historyk. W okresie PRL redagował „Przegląd Akademicki NZS”, autor ponad 60 filmów dokumentalnych i reportaży, głównie związanych z tematyką historii najnowszej, Kresów, walk o niepodległość 1939–1989. Współpracownik Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie

Ewa Kurek - ur. w Kielcach 24.XI.1951, doktor historii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie¬go, jest autorką książek: "Ucieczka z zesłania", "Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie...,", "Gdy klasztor znaczył życie",  (tłumaczenie angielskie ze wstępem Prof. Jana Karskiego: Your Life is Worth Minę), "Zaporczycy 1943-1949", "Zaporczycy w fotografii 1944-1963", "Poza granicą solidarności. Stosunki polsko - żydowskie 1939 - 1945"
Zebrała, przygotowała do druku i opatrzyła wstępem tomy źródeł: "Zaporczycy - relacje, Tom I-V",
Jest także autorką scenariuszy i reżyserem następujących filmów dokumentalnych: "Major Zapora", "Armia Krajowa - Tryptyk Lubelski", "Chłopska wojna - Olek 1939-1956", "Mord w Owczarni", "Kto ratuje jedno życie...",

Marek Jerzman historyk, dziennikarz, nauczyciel w Gimnazjum Nr 1 w Łosicach autor scenariusza do filmu Macieja Pawlickiego poświęconego Stelli Zylbersztajn. Autor książki „Po drugiej stronie rzeki” zawierającej zbiór reportaży historycznych ukazujących losy mieszkańców Łosic, a przez to również samego miasta. Publikowane na łamach „Gazety Łosickiej”, „Życia”,paryskiej „Kultury”, „Rzeczpospolitej”, „Biuletynu IPN” i „Gazety Polskiej”.

Jan Żaryn Urodzony 13 marca 1958 roku. Profesor nauk historycznych. Wykładowca Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, długoletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wychowawca, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczno-katolicki i polityczny. Żonaty, ojciec trójki dzieci, dziadek ósemki wnucząt.
specjalizuje się w dziejach najnowszych Polski, a szczególnie zajmuje się historią polityczną: Kościoła katolickiego w XX wieku, dziejami obozu narodowego i chadeckiego, podziemiem niepodległościowym po wojnie, polityczną emigracją po 1945 roku, oraz stosunkami polsko-żydowskimi w XX wieku (a szczególnie Polakami ratującymi Żydów w okresie II wojny światowej).

Ireneusz T. Lisiak dawny działacz opozycyjny, uczestnik protestów studenckich w marcu 1968 roku. relegowany z uczelni za udział w demonstracjach i ukarany kilkuletnim zakazem studiowania.  Publicysta pisma "Myśl Polska". Autor książki "Żydowscy kolaboranci Hitlera". Odznaczony "Krzyżem Wolności i Solidarności"

Jan Ruman (prowadzący panel) - dziennikarz i publicysta, pracownik sekcji wydawniczej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie