nnwlublin

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

rzt
rok zolnierzy wykletych

Festiwal NNW

Wojewoda-Lubelski


Prezydent-Miasta-Lublina

 kuratorium oświaty

 

Zrealizowane-przy-pomocy-finansowej-Miasta-Lublin

klodka

Panel "Dzieci Żołnierzy Wyklętych o swoich rodzicach"

Magdalena Zarzycka– Redwan - córka Władysława Zarzyckiego urodzonego w 1907 r. w Kochowie, rolnik, stolarz, od 1943 mieszkał w Łuszczowie. Członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Aresztowany 3 kwietnia 1949 , skazany na 15 lat więzienia i konfiskatę mienia. Wyszedł na wolność w 1954 r. Zmarł w 1962 r.

Antoni Paszkowski - syn Tadeusza Paszkowskiego ps. „Żbik”, żołnierza ZWZ-AK-ROAK-WiN; początkowo w grupach sabotażowo-dywersyjnych, następnie w Obwodzie Biała Podlaska OP 34 pp AK mjr Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” , w drużynie minerskiej dowodzonej przez Roberta Domańskiego ps. „Jarach”, skazanego na 10 lat więzienia w Siedlcach.

Janusz Niemiec –Żubryd - jego ojciec mjr Antoni Żubryd ps. „Zuch" ur. 4 września 1918 r. w Sanoku. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. W 1940 r. współpracował sowieckim wywiadem. W listopadzie 1941 r. aresztowany przez gestapo, skazany na karę śmierci, uciekł w drodze na egzekucję. Oficer śledczy PUBP Sanoku, współpracujący w tym czasie z antykomunistycznym podziemiem. W czerwcu 1945 r. zagrożony aresztowaniem uciekł i utworzył oddział partyzancki. Zamordowany 24 października 1946 r. wraz ze swą ciężarną żoną Janiną Żubrydm

Krzysztof Bukowski - jego ojciec Por. Edmund Bukowski ps. „Edmund"Ur. 11 kwietnia 1918 r. w majątku Pustoszka w powiecie Nowa Wilejka. Jesienią 1939 r. zaangażował się w konspirację, początkowo w SZP, później w ramach ZWZ-AK w Oddziale V Łączności Wileńskiego Okręgu AK. Po zajęciu Wilna 17 lipca 1944 r. aresztowany przez sowietów, udało mu się zbiec. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wkroczeniu sowietów pozostał w konspiracji. Działał w ramach Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK, kilkakrotnie kursował na Zachód. Aresztowany przez UB 28 czerwca 1948 r. Zamordowany 13 kwietnia 1950 r.