nnwlublin

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

rzt
rok zolnierzy wykletych

Festiwal NNW

Wojewoda-Lubelski


Prezydent-Miasta-Lublina

 kuratorium oświaty

 

Zrealizowane-przy-pomocy-finansowej-Miasta-Lublin

klodka

Retrospektywa NNW 2016 - klip

 

Festiwal NNW - najdynamiczniej rozwijający się Festiwal

Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci to największy w Polsce przegląd twórczości inspirowanej polską historią, dotykającej tematyki patriotyzmu i tożsamości. Fenomenem festiwalu jest to, że jest to najdynamiczniej rozwijająca się impreza w Polsce. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu historią najnowszą i patriotyzmem. Dowodem na to, w jakim tempie rozwija się nasza impreza jest nie tylko stale rosnące zainteresowanie publiczności i mediów, ilość zgłoszonych na festiwal prac ale też nowe kategorie nagród, które honorują laureatów.

W maju tego roku festiwal otrzymał odznakę EFFE — Europe for Festivals, Festivals for Europe. Przyznało ją międzynarodowe jury obradujące w Brukseli. Przewodniczący jury tak uzasadniał nagrodę – Festiwal nagrodzono za jego wysoki poziom artystyczny oraz duży wpływ na kształtowanie kultury w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym…

o festiwalu

„Niepokorni Niezłomni Wyklęci”

- czyli cilogo3, których chciano wymazać z polskiej historii. Skrytobójczo mordowani, prześladowani, niszczeni. Jak mało o nich wiemy, jak mało uczą się o nich młodzi. Festiwal ten jest jedynym w Polsce festiwalem filmów historycznych.

Jest to niewątpliwie pierwszy festiwal, który prezentuje sylwetki i dziedzictwo oraz historię tych najbardziej Wyklętych, czyli żołnierzy, którzy nigdy nie zaakceptowali sowieckiej okupacji. Festiwal pokazuje rolę polskiego podziemia i opozycji demokratycznej w walce z komunistycznym reżimem lat 1944 – 1989.

Festiwal, to nie tylko projekcje filmowe, ale także spotkania i dyskusje ze świadkami historii, naukowcami, twórcami, które pozwolą, zwłaszcza młodym uczestnikom, poznać prawdę o trudnych czasach PRL.

Laurem festiwalu filmów dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” jest „Złoty opornik”. Zwykły opornik elektryczny był symbolem opozycjonistów, szczególnie w okresie delegalizacji NSZZ Solidarność, od wprowadzenia stanu wojennego, po reaktywację formalną związku w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu.

„Niepokorni Niezłomni Wyklęci” to projekt społeczno historyczny mający na celu przywracanie pamięci o faktach  polskiej historii od 1944 roku. Kluczem do opowiadania trudnych faktów są pokazy filmowe połączone z panelami dyskusyjnymi, wystawami, koncertami i spotkaniami ze świadkami historii. Rejestrujemy kamerą również świadectwa osób z konspiracji poakowskiej i ludzi szeroko rozumianej Solidarności. Kulminacyjnym punktem projektu jest festiwal filmowy, który odbywa się jesienią w Gdyni. Swoim zasięgiem obejmuje znaczną część Polski.

W Polsce jest wiele festiwali filmowych, ale tylko na naszym możecie obejrzeć unikatowe produkcje tak odważnie mówiące o trudnych latach 1944 – 89.

Arkadiusz Gołębiewski
dyrektor festiwalu NNW

Retrospektywa NNW 2016 - formularz rejetracyjny dla szkół