nnwlublin

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

rzt
rok zolnierzy wykletych

Festiwal NNW

Wojewoda-Lubelski


Prezydent-Miasta-Lublina

 kuratorium oświaty

 

Zrealizowane-przy-pomocy-finansowej-Miasta-Lublin

klodka

Retrospektywa 2016 - relacja z trzeciego dnia

Trzeci dzień Retrospektywy kontynuował tematykę rozpoczętą projekcją filmu „Historia Kowalskich” czyli postawę Polaków wobec Holokaustu. Film „Stella” zaprezentowany jako pierwszy tego dnia stał się punktem wyjścia do dyskusji w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Polaków i Żydów problemy z historią”, w którym bardzo gorącą dyskusję prowadzili: Ewa Kurek, Dariusz Walusiak, Marek Jerzman, Ireneusz Lisiak oraz prowadzący panel Jan Ruman. Dyskusja nie tylko dotyczyła różnych postaw Polaków wobec Żydów w czasie wojny ale również postaw Żydów wobec Polaków np. w czasie okupacji Kresów przez Sowietów. Ważnym elementem była również kwestia prezentowania kwestii związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat postaw Polaków wobec Holokaustu. Spornym okazała się tu rola Instytutu Pamięci Narodowej. Tę tematykę będziemy kontynuować w różnych działaniach Fundacji Niepodległości. Uczestnicy panelu długo po zakończeniu panelu dyskutowali na jego temat.

Po panelu zaprezentowany został wyróżniony na Festiwalu NNW film Dariusza Walusiaka „Rączy” przedstawiający historię ppłka Tadeusza Bieńkowicza ps. „Rączy”.

Kolejnym wydarzeniem był koncert „Potęga dźwięku”. Młoda wokalistka Gabriela Pięta z towarzyszeniem orkiestry uczniów szkół muzycznych w Jaśle pod dyrekcją Pawła Oszajcy wykonała piosenki Przemysława Gintrowskiego. O wartości koncertu niech świadczy fakt, że wykonawcy byli kilkakrotnie wywoływani do bisów.

Poranną część zakończył film „Legenda wileńskiej konspiracji”

Popołudniową część rozpoczęła prezentacja filmu „Fajna ferajna” opowiadający losy dzieci w czasie Powstania Warszawskiego.

Retrospektywę zakończył znakomity, Przejmujący monodram Przemysława Tejkowskiego „Melduję tobie Polsko” o Witoldzie Pileckim. Historia opowiedziana językiem teatru to” opowieść o pięknym człowieku”, który „nie waha się stanąć po stronie nadziei. Strzał w tył głowy niczego nie kończy. Ofiara ma sens”.

Przez cały dzień uczestnikom Retrospektywy towarzyszyła kolejna wystawa biogramów Żołnierzy Wyklętych będąca owocem akcji Fundacji Niepodległości „2013 – Rok Żołnierzy Wyklętych”.

(pj)

Retrospektywa 2016 - relacja z drugiego dnia

Drugi dzień Retrospektywy Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW rozpoczął się od pokazu filmu nagrodzonego w Gdyni „WiN ostatnia nadzieja”. Po projekcji reżyser filmu Sławomir Górski w krótkim wystąpieniu przedstawił argumenty za tym aby historia Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i postawa jego żołnierzy była jednym z fundamentów polityki historycznej Państwa. Zapis wideo zawierający obszerne fragmenty wystąpienia Sławomira Górskiego będzie niebawem dostępny na stronach Fundacji.

Kolejny zaprezentowany film, „Urodzona na Zamku” opowiada dramatyczne losy Magdaleny Zarzyckiej – Redwan, urodzonej w więzieniu na Zamku w Lublinie córki Żołnierzy Wyklętych. O swoich przeżyciach opowiedzieli uczestnicy kolejnego panelu „Dzieci Żołnierzy Wyklętych o swoich losach”. W panelu prowadzonym przez Tadeusza Płużańskiego wzięli udział: Magdalena Zarzycka– Redwan, Antoni Paszkowski, Janusz Niemiec –Żubryd, Krzysztof Bukowski. Na początku panelu o filmie i pracy nad nim opowiedział Bogumił Rawicz, reżyser filmu.

Film „Jaster, tajemnica Hela” pokazany po panelu ukazywał dramatyczne konsekwencje zbyt pochopnie ferowanego wyroku o zdradę. Film otrzymał wyróżnienie na gdyńskim Festiwalu.

Pan Jacek Karczewski przedstawił główne założenia powstającego w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Część poranną drugiego dnia Retrospektywy zakończył pokaz filmu „Brygada” pokazującego mało znany epizod z dziejów Brygady Świętokrzyskiej jakim było wyzwolenie obozu w Holiszowie w Czechach.

Część popołudniową rozpoczęła prezentacja wstrząsającego, fabularyzowanego dokumentu Arkadiusza Gołębiowskiego „Historia Kowalskich”. Film wprowadzał już w atmosferę planowanego na trzeci dzień Retrospektywy panelu „Polaków i Żydów problemy z historią”

Na zakończenie odbył się wernisaż wystawy obrazów Marcina Telegi „Taki pejzaż” Cykl obrazów, pochodzących z kolekcji Przemysława Omieczyńskiego został zainspirowany piosenkami Ewy Demarczyk. Ogólną ideę przedstawił na wernisażu Prezes Fundacji Przemysław Omieczyński a o pracy nad obrazami opowiedział Marcin Telega. Wystawę można oglądać do wtorku – 5 kwietnia.

Laureaci VII Festiwalu NNW

Na  Gali Finałowej festiwalu, prowadzonej przez Maję Barełkowską i Jana Pospieszalskiego wręczone zostały nagrody: Źródło, Nagroda za Dokument Radiowy, Nagroda filmowa im. Janusza Krupskiego, Złoty Opornik, Sygnet Niepodległości, Drzwi do wolności i Nagroda specjalna przyznawana przez dyrektora festiwalu.

Czytaj więcej: Laureaci VII Festiwalu NNW

Retrospektywa NNW 2016 - relacja z pierwszego dnia

Czwartą lubelską Retrospektywę Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” rozpoczęła uroczysta Gala Otwarcia. Licznie przybyłych gości powitał Prezes Fundacji” Niepodległości Przemysław Omieczyński. Podkreślając fakt, że ciężka praca wielu środowisk mających na celu przywrócenie należnego miejsca w historii „Żołnierzom, kiedyś Wyklętym a teraz Niezłomnym, Wyklętym” nie poszła na marne. I „to jest fundament, na którym (…) możemy budować suwerenne i niezłomne Państwo”. Prezes Fundacji Niepodległości Przemysław Omieczyński odczytał list od ministra Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta RP.

Następnie p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył medale „Pro Patria”. Wśród 17 wyróżnionych w ten sposób osób byli przedstawiciele Fundacji Niepodległości: Przemysław Omieczyński, Piotr Gawryszczak, Jacek Bury, Anna Tchórzewska i Przemysław Jaśkiewicz.

W swoim krótkim przemówieniu minister Kasprzyk podkreślił, nawiązując do rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego, którego słowa z poematu „Wacław” były mottem życia Józefa Piłsudskiego, że takie przedsięwzięcia jak Retrospektywa mają budzić dumę, bo „tylko naród dumny jest zdolny do rzeczy wielkich”

Dyrektor Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” Arkadiusz Gołębiewski wręczył „Sygnety Niepodległości”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Twórców Festiwalu świadkom historii bohatersko  walczącym o wolność oraz niepodległość kraju. W Lublinie takie wyróżnienie otrzymali: Krystyna Mateuszuk, Leszek Guz i kpt. Zbigniew Matysiak.

Po części oficjalnej uczestnicy Gali obejrzeli film Arkadiusza Gołębiewskiego „Kochankowie z lasu”.

Po filmie odbył się pierwszy z paneli zatytułowany "Kogo obchodzi historia - o potrzebie polityki historycznej dzisiaj" prowadzony przez prof. Tomasza Panfila. W panelu wzięli udział: Arkadiusz Gołębiewski, Jan Józef Kasprzyk, Tadeusz Płużański, Maciej Korkuć, Sebastian Reńca. W ponad godzinnej, ciekawej i wielowątkowej dyskusji uczestnicy panelu starali się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Pełny zapis wideo panelu będzie wkrótce dostępny na stronach Fundacji Niepodległości.

Galę zakończył koncert brytyjskiej wokalistki o polskich korzeniach Katy Carr. Wspaniały głos, chwytające za serce (i wpadające w ucho) piosenki i bezpośredniość Katy wciągnęły we wspaniałą zabawę całą publiczność, która, mimo późnej pory, bawiła się znakomicie.

(pj)

Film "Notanik Emigranta" na Festiwalu NNW

Miło nam poinformować, że film dokumentalny wyprodukowany przez Fundację Niepodległości "Notatnik emigranta" w reżyserii Piotra Godziny i Piotra Miłkowskiego został zakwalifikowany do sekcji Panorama gdyńskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci".

Więcej szczegółów dotyczących Festiwalu TUTAJ