nnwlublin

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

rzt
rok zolnierzy wykletych

Festiwal NNW

Wojewoda-Lubelski


Prezydent-Miasta-Lublina

 kuratorium oświaty

 

Zrealizowane-przy-pomocy-finansowej-Miasta-Lublin

klodka

Panel "Polaków i Żydów problemy z historią"

Dariusz Walusiak – reżyser, dokumentalista, historyk. W okresie PRL redagował „Przegląd Akademicki NZS”, autor ponad 60 filmów dokumentalnych i reportaży, głównie związanych z tematyką historii najnowszej, Kresów, walk o niepodległość 1939–1989. Współpracownik Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie

Ewa Kurek - ur. w Kielcach 24.XI.1951, doktor historii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie¬go, jest autorką książek: "Ucieczka z zesłania", "Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie...,", "Gdy klasztor znaczył życie",  (tłumaczenie angielskie ze wstępem Prof. Jana Karskiego: Your Life is Worth Minę), "Zaporczycy 1943-1949", "Zaporczycy w fotografii 1944-1963", "Poza granicą solidarności. Stosunki polsko - żydowskie 1939 - 1945"
Zebrała, przygotowała do druku i opatrzyła wstępem tomy źródeł: "Zaporczycy - relacje, Tom I-V",
Jest także autorką scenariuszy i reżyserem następujących filmów dokumentalnych: "Major Zapora", "Armia Krajowa - Tryptyk Lubelski", "Chłopska wojna - Olek 1939-1956", "Mord w Owczarni", "Kto ratuje jedno życie...",

Marek Jerzman historyk, dziennikarz, nauczyciel w Gimnazjum Nr 1 w Łosicach autor scenariusza do filmu Macieja Pawlickiego poświęconego Stelli Zylbersztajn. Autor książki „Po drugiej stronie rzeki” zawierającej zbiór reportaży historycznych ukazujących losy mieszkańców Łosic, a przez to również samego miasta. Publikowane na łamach „Gazety Łosickiej”, „Życia”,paryskiej „Kultury”, „Rzeczpospolitej”, „Biuletynu IPN” i „Gazety Polskiej”.

Jan Żaryn Urodzony 13 marca 1958 roku. Profesor nauk historycznych. Wykładowca Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, długoletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wychowawca, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz społeczno-katolicki i polityczny. Żonaty, ojciec trójki dzieci, dziadek ósemki wnucząt.
specjalizuje się w dziejach najnowszych Polski, a szczególnie zajmuje się historią polityczną: Kościoła katolickiego w XX wieku, dziejami obozu narodowego i chadeckiego, podziemiem niepodległościowym po wojnie, polityczną emigracją po 1945 roku, oraz stosunkami polsko-żydowskimi w XX wieku (a szczególnie Polakami ratującymi Żydów w okresie II wojny światowej).

Ireneusz T. Lisiak dawny działacz opozycyjny, uczestnik protestów studenckich w marcu 1968 roku. relegowany z uczelni za udział w demonstracjach i ukarany kilkuletnim zakazem studiowania.  Publicysta pisma "Myśl Polska". Autor książki "Żydowscy kolaboranci Hitlera". Odznaczony "Krzyżem Wolności i Solidarności"

Jan Ruman (prowadzący panel) - dziennikarz i publicysta, pracownik sekcji wydawniczej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Panel "Kogo obchodzi historia - o potrzebie polityki historycznej dzisiaj"

Arkadiusz Gołębiewski – reżyser, producent oraz scenarzysta filmowy. Studiował na PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, twórca filmów dokumentalnych dotyczących powojennej historii Polski.
Pomysłodawca oraz twórca Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW. Autor projektu edukacyjnego „Nakręć dziadka komórką”, realizowanego w Polsce oraz za granicą

Jan Józef Kasprzyk (ur. 12 marca 1975 w Warszawie) – polski historyk, działacz społeczny, publicysta, samorządowiec, od 2015 r. Zastępca Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 lutego 2016 r. p.o. Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tadeusz Płużański Historyk, Specjalizuje się w powojennej historii Polski. Współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Publikuje m.in. w  "Najwyższym Czasie!", "Naszej Polsce", "Uważam Rze", "W sieci", "Do Rzeczy", "Tygodniku Solidarność", "Gazecie Polskiej Codziennie" i "Gazecie Polskiej". Objął funkcję szefa działu opinie w "Super Expressie". Jest m.in. autorem wydanej w 2011 książki "Bestie", zawierającej zapis reporterskiego śledztwa dotyczącego funkcjonariuszy stalinowskich.
Pod koniec 2013 został prezesem Fundacji „Łączka”, Zasiadł w Radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom.

Maciej Korkuć (ur. w 1968) – polski historyk, od 2001 r. pracownik Okręgowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, od 2012 r. naczelnik OBEP IPN w Krakowie.
Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tej samej uczelni obronił pracę doktorską w całości poświęconą działalności partyzantki niepodległościowej w województwie krakowskim w latach 1944-1947. Specjalizuje się w dziejach najnowszych; jest autorem książek i artykułów poświęconych problematyce dziejów Polski i Polaków w XX wieku. Adiunkt w Instytucie Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie

Tomasz Panfil (prowadzący panel)– historyk, profesor KUL, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii, współorganizator studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Historii

Monodram "Melduję tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki" - twórcy

Przemysław Tejkowski urodził się w 1968 r.. w Krakowie. Aktor, absolwent PWST w Krakowie. Pracował w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrze Bagatela w Krakowie. W latach 2007 – 2011 był Dyrektorem Naczelnym  Teatru im.  Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Był członkiem Zarządu TVP S.A. W dorobku posiada kilkadziesiąt ról teatralnych, kilka filmowych, był współpracownikiem Radia Rzeszów, dla którego stworzył kilkaset autorskich audycji, w tym kilkanaście słuchowisk.
Jest autorem kilku sztuk teatralnych ( „Ostatnie tango z Herbertem, „ A ponad ziemią z kulami latały brylanty. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim”, „Motel pod mocnym Amorem”, „Księżniczka na ziarnku grochu” wg H. Ch. Andersena ).
Sławomir Gaudyn aktor, reżyser. Pracował w teatrach w Tarnowie, Zielonej Górze, Bielsku-Białej, Rzeszowie.  Jako reżyser współpracuje z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrem „Syrena „ w Londynie, Polskim Studiem Teatralnym w Wilnie. Na rzeszowskiej scenie wyreżyserował m.in. „Odprawę posłów greckich”,  „O nim zapomnieć nie wolno. Rzecz o Łukaszu Cieplińskim”,  "18729"- spektakl o Józefie Szajnie.
Jacek Chrobak ur. 22.11.1970 r w Rzeszowie – muzyk instrumentalista, kompozytor muzyki filmowej i ilustracyjnej i teatralnej,aranżer. Pracownik TVP S.A. Oddział w Rzeszowie.